Úvodní slovo

Milí a věrní čtenáři,
protože jedinou konstantou v životě je změna, k jedné poměrně značné došlo na jaře roku 2019.
Moje práce na StaroBrněnských novinách skončila a zrodily se noviny zcela nové – Stříbrné Brno.
Slibuji vám z pozice jediného tvůrce, že pro vás i nadále budu postupně odkrývat poklady
historie, psát o zajímavých lidech, příbězích, událostech a souvislostech. Možná některé z vás napadla paralela názvu s novinami Zlatá Praha, které zanikly v září roku 1929.
Ano, je to tak, když oni mohli mít Zlatou Prahu, my přece můžeme mít Stříbrné Brno.
Věřím, že si Stříbrné Brno získá vaši přízeň, a možná kousek vašeho srdce. A o čem budete číst?

Hlavní téma se bude i nadále týkat zajímavých osobností, které byly nějakým způsobem
spjaty s našim Brnem, popřípadě známých i neznámých událostí, které také do historie Brna
nesmazatelně patří. Připomínat budu slavné brněnské dámy, zapomenuté ulice a domy.
Nebude chybět rozhovor, hádanka pro fajnšmekry, kalendárium a další oblíbené
rubriky. Novinkou budou pravidelné vzpomínky největšího znalce brněnského
podzemí Aleše Svobody.

Své vzpomínky, připomínky, náměty a postřehy můžete psát na adresu: redakce@stribrnebrno.cz
nebo můžete volat na tel.: 777 122 009.

„Města by měla být opevněna odvahou svých obyvatel“ | Agésiláos – král starověké Sparty