Galerie

Emil Králík
Emil Králík
1880 - 1946
Architekt, profesor brněnské české techniky, zdatný kreslíř a politický vězeň. Je autorem budovy Nevyššího soudu ČR v Burešově ulici, obytného domu v Kotlářské 7, budovy v Křižkovského 17, vlastní brněnské vily nebo hrobky rodiny Stránských na Ústředním hřbitově.
Alois Kuba
Alois Kuba
1901 - 1979
Brněnský stavitel a projektant. Ve spolupráci s bratrem Vilémem v oblasti výstavby obytných domů dostaly mj. ulice Kotlářská, Cihlářská, Dřevařská, Bayerova svůj velkoměstský ráz. Po znárodnění se jeho firma stala součástí Stavoprojektu.
Vilém Kuba
Vilém Kuba
1905 - 1961
Brněnský architekt, s bratrem Aloisem vedl vlastní projekční kancelář V. a A. Kuba. Po roce 1948 byl ředitelem brněnského Stavoprojektu, poté vedoucím ateliéru. Je spoluautorem souboru obytných domů Kounicova-Šumavská-Pod kaštany.
Christian Friedrich Ludwig Főrster
Christian Friedrich Ludwig Főrster
1797 – 1863
Vídeňský architekt, stavitel a organizátor kulturního a architektonického dění ve střední Evropě. Autor reálky v Jánské 22, Kleinova paláce, nájemného domu F. L. Bittnera v Křenové 20. Byl tchánem architekta Theophila Hansena.
Theophil Hansen
Theophil Hansen
1813 – 1891
Vídeňský architekt, podle jeho projektu byl postaven Besední dům, Pražákův palác, nemocnice u sv. Anny, kaple sv. Anny. Stavěl v dalších evropských městech, k jeho nejznámějším dílům patří vídeňský Parlament. V areálu nemocnice u sv. Anny má pomník.
Ernst Wiesner
Ernst Wiesner
1890 – 1971
Syn papírníka, studoval v Brně a ve Vídni. Autor vily Stiassni, kavárny Esplanade, Moravské banky na nám. Svobody, krematoria, paláce Morava v Divadelní a mnoha dalších významných brněnských staveb. Stavěl také pro bohatou židovskou klientelu. Z Brna emigroval do Anglie.
Bohuslav Fuchs
Bohuslav Fuchs
1895 – 1972
Vyučil se zedníkem, poté studoval v Brně a Praze. 3 roky pracoval v ateliéru Jana Kotěry. Autor Hotelu Avion, Slovan, Zemanovy kavárny, základní školy na nám. Míru, Poštovního úřadu v Nádražní ulici. Je také autorem mnoha brněnských rodinných vil, zejména v Masarykově čtvrti.
Otto Eisler
Otto Eisler
1893 – 1968
Syn výčepního a majitele polního hospodářství. Studoval v Brně a Vídni, kde udržoval kontakty s Adolfem Loosem. Jeho projekční firma měla až 1 000 zaměstnanců! Je autorem řady brněnských nájemních domů s obchody, synagogy na Skořepce, obchodního domu JEPA.
Jindřich Kumpošt
Jindřich Kumpošt
1891 – 1968
Syn úředníka, studoval v Brně a Vídni. Autor kavárny Opera, Polikliniky Zahradníkova, nájemních domů na Vaňkově nám. a mnoha dalších bytových, nebytových a obchodních domů v Brně. První český městský architekt města Brna. Držitel mnoha ocenění a vyznamenání. Měl velmi silné sociální cítění.
Josef Kranz
Josef Kranz
1901 – 1968
Byl synem kovářského pomocníka. Po studiích v Brně působil v ateliéru Bohuslava Fuchse. Autor kavárny Era v Černých polích a dalších brněnských rodinných a činžovních vil. Cestoval po světě, je také autorem poštovního úřadu v Kandaháru. Byl vynikajícím malířem.
Miloslav Kopřiva
Miloslav Kopřiva
1894 – 1968
Architekt a oblíbený pedagog. Autor obchodního domu Brouk a Babka (dnes Baťa) v České ulici č. 4, prvního výhradně obchodního domu v Brně. Autor přestavby Tomanovy kavárny na nám. Svobody nebo sokolovny s kinem Hvězda ve Svratecké ulici a další řady projektů. Jeho dcera Eva byla psycholožkou.
Ludwig Mies van der Rohe
Ludwig Mies van der Rohe
1886 – 1969
Celosvětově významný německý architekt, zakladatel moderní architektury, pedagog a ředitel výtvarné školy. V mládí pracoval v otcově kamenické dílně. Autor vily Tugendhat, kterou po dokončení ještě několikrát navštívil. Brno patřilo mezi jeho oblíbená města. Zemřel v Chicagu.
Josef Polášek
Josef Polášek
1899 – 1946
Jeden z předních představitelů brněnského funkcionalismu. Vyučil se zedníkem. Byl zpočátku asistentem Bohuslava Fuchse. Velmi často také publikoval. Autor řady brněnských nájemních domů, školy v Křídlovické, Malobytové kolonie v Králově Poli, spoluautor spořitelny v Jánské.
Oskar Poříska
Oskar Poříska
1897 – 1982
Pocházel z úřednické rodiny. V roce 1937 si založil vlastní architektonickou praxi. Autor řady různorodých staveb, např. čekárny pouliční dráhy v Údolní ulici, legendárního „Hříbku“ na nám. Svobody. K jeho dílům patří také Convalaria v České ulici, Čedok v Nádražní. Je držitelem mnoha ocenění.
Václav Dvořák
Václav Dvořák
1900 - 1984
Významný brněnský stavitel, projektant, mecenáš a sběratel starožitností. K Brnu ho pojilo velké citové pouto, po válce se podílel na jeho obnově. Autor řady nájemních a rodinných domů po celém Brně. Jeho firma byla po únoru 1948 znárodněna, poté bydlel na chatě v Babicích u Brna.
Dušan Samuel Jurkovič
Dušan Samuel Jurkovič
1868 – 1947
Architekt, návrhář staveb, interiérů a nábytku. Byl výrazným tvůrcem secesní architektury. V Brně vytvořil několik skvostů, nejvýznamnější je jeho vlastní dům Jurkovičova vila. Přátelil se s Jiřím Mahenem, bratry Mrštíkovými, Josefem Merhautem a dalšími osobnostmi tehdejšího Brna.
Adolf Loos
Adolf Loos
1870 – 1933
Světoznámý architekt, teoretik, spisovatel a pedagog, narodil se v Brně do rodiny akademického sochaře Adolfa Loose st. Po nasbíraných zkušenostech v USA se usadil ve Vídni. Je autorem interiéru Bauerova zámečku v Brně a sochy sv. Josefa na Kociánce. Měl výrazný vliv na vývoj české architektury.
Karel Hugo Kepka
Karel Hugo Kepka
1869 – 1924
Architekt a pedagog, který se zasloužil o vznik odboru architektury České vysoké školy technické v Brně. Je autorem kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Husovicích. Jeho poslední realizací byly Kounicovy koleje, jejichž návrh vypracoval bez nároku na honorář.
Vladimír Karfík
Vladimír Karfík
1901 – 1996
Český moderní architekt pocházel z rodiny lékaře, pracoval v Chicagu u firmy zaměřené na stavbu mrakodrapů. V roce 1930 se stal vedoucím projektového oddělení Baťových závodů. Je autorem OD Centrum v Kobližné. Zasloužil se o zpřístupnění vily Tugendhat.
Evžen Škarda
Evžen Škarda
1905 – 1975
Působil jako asistent architekta Jiřího Krohy. Byl vedoucím Krajského architektonického ateliéru brněnského Stavoprojektu. Je autorem textilní továrny Stiassny a Neumark (Vlněna). K jeho nejlepším stavbám patří vila manželů Láskových ve Vinařské ulici.
František Kalivoda
František Kalivoda
1913 – 1971
Architekt, designér, typograf a pedagog. Studoval na České vysoké škole technické v Brně, v roce 1935 začal samostatně projektovat. Jeho první zakázkou byla vila pro tanečníka Ivo Váňu Psotu. Přátelil se mj. s Gretou Tugendhat, žil a zemřel v Brně.
Jan Kotěra
Jan Kotěra
1871 – 1923
Architekt, urbanista a pedagog, narodil se v Brně v Nové ulici (Lidická) č. 49. Je autorem mnoha známých vil, např. vily Tomáše Bati ve Zlíně. Byl architektem mezinárodního významu, jako vlivný pedagog vychoval řadu našich špičkových architektů.
Jiří Kroha
Jiří Kroha
1893 – 1974
Architekt, profesor brněnské české techniky, malíř, sochař, politický vězeň. Je autorem nájemních domů v Kounicově ulici, rodinného domu Patočkových, nebo také vlastního domu v Masarykově čtvrti. Je pochován na Ústředním hřbitově.
Bedřich Rozehnal
Bedřich Rozehnal
1902 – 1984
Architekt, profesor brněnské České techniky a Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem řady nemocnic po celé jižní Moravě, Dětské nemocnice v Černých Polích, při stavbě Domu útěchy na Žlutém kopci působil také jako stavební dozor.
Jiří Mahen
Jiří Mahen
1882 - 1939
Spisovatel, básník, dramatik, dramaturg brněnského Národního divadla, novinář, první ředitel brněnské městské knihovny a také vášnivý rybář, rodným jménem Antonín Vančura. V Masarykově čtvrti je po něm pojmenována ulice, v níž také bydlel.
Jarmila Kurandová
Jarmila Kurandová
1890 - 1978
Významná členka brněnské činohry, herečka vysoké kultury jevištní mluvy, oblíbená vypravěčka pohádek, pedagožka na JAMU, naše zřejmě nejznámější babička. Až do své smrti bydlela v Židenicích, je pochována na Ústředním hřbitově.
Josef Hybeš
Josef Hybeš
1850 - 1921
Redaktor vídeňských Dělnických listů a brněnské Rovnosti, brněnský politik a velký přítel dělníků, původním povoláním tkadlec. Byl všeobecně oblíbený a vážený brněnský občan. Na Starém Brně je po něm pojmenována ulice, je pochován na Ústředním hřbitově.
František Neumann
František Neumann
1874 - 1929
První šéf brněnské opery po 1. sv. válce, vynikající dirigent světových premiér oper Leoše Janáčka, pedagog na brněnské konzervatoři. František se původně vyučil řezníkem-uzenářem ve Vídni. V Brně je po něm pojmenována ulice -Neumannova.
Vlasta Fialová
Vlasta Fialová
1928 - 1998
Byla dítětem divadla, vyrůstala v Divadle na Veveří. Uměla krásně zpívat, byla pohybově velmi nadaná a měla ohromný smysl pro humor. Ve své době byla jednou z nejzaměstnanějších hereček. Žila v útulném bytě v pasáži Alfa.
František Halas
František Halas
1901 - 1949
Od svých 13 let bydlel v Brně-Husovicích, po měšťance se vyučil v brněnském knihkupectví Arnošta Píši. Pracoval jako příručí, poté se stal úředníkem úrazové pojišťovny. Velký básník z Husovic je pochován na kunštátském hřbitově.
Oldřich Nový
Oldřich Nový
1899 - 1983
Byl synem hasiče, vyučil se typografem. V Brně strávil přes 16 let, mj. jako šéf operety brněnského Národního divadla. Filmový a divadelní herec, režisér, textař, dramaturg, dramatik, překladatel, zpěvák s hobojovým hlasem, Kristián...
Pavel Haas
Pavel Haas
1899 - 1944
Hudební skladatel, soukromý učitel hudby a bratr herce Hugo Haase, s nímž často a rád spolupracoval. Narodil se na Starém Brně, zahynul v Osvětimi. V Žabovřeskách je po něm pojmenována ulice - Haasova. Jeho pedagogem byl mj. Leoš Janáček.
Karel Čapek
Karel Čapek
1890 - 1938
Studoval na Prvním českém gymnáziu na třídě Kpt. Jaroše, bydlel v Jaselské 5. Měl rád procházky Brnem, navštěvoval kavárnu Moravia (bývalá Akademická kavárna), Bellevue, Brichtovu kavárnu… Říkával, že Brno ho inspirovalo k prvním literárním krokům.
Mary Bártů
Mary Bártů
1902 - 1960
Zapomenutá operetní pěvkyně a sólistka brněnského Zemského divadla se narodila v Protivíně, žila a zemřela v Brně. Jejím uměleckým šéfem byl Oldřich Nový, s nímž také velmi často hrála. Měla velké herecké nadání, působila také jako režisérka.
Lucie Bakešová
Lucie Bakešová
1853 - 1935
Moravská etnografka, sociální pracovnice, publicistka, spolupracovala s Leošem Janáčkem. Významně se zasloužila o vybudování Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci. Jejím otcem byl lékař a významný archeolog Jindřich Wankel.
Václav Kaprál
Václav Kaprál
1889 – 1947
Hudební skladatel, pianista, sbormistr, pedagog, publicista, organizátor hudebního dění v Brně a majitel Hudební školy v Králově Poli. Jeho dcerou byla první česká dirigentka a klavíristka Vítězslava Kaprálová. Václav Kaprál je pochován na Ústředním hřbitově.
Eliška Junková
Eliška Junková
1900 - 1994
Světoznámá automobilová závodnice a jedna z prvních žen, která získala vůdčí list (řidičský průkaz). V Brně pracovala jako korespondentka, studovala jazyky a navštěvovala Hudební školu Leoše Janáčka. Brněnskou Velkou cenu navštívila ještě ve svých 87 letech!
Arne Novák
Arne Novák
1880 - 1939
Literární historik a profesor literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl synem spisovatelky Terézy Novákové a klasického filologa PhDr. Josefa Nováka, vynikajícím a vždy pečlivě připraveným přednášejícím. Je pochován na Ústředním hřbitově.
Eduard Cupák
Eduard Cupák
1932 - 1996
Charismatický herec a dabér s krásným a hluboce znělým hlasem se narodil v Brně. Byl velkým gurmánem, zároveň obyčejným a velmi skromným člověkem pevných zásad. Je držitelem Ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.
Ladislav Pešek
Ladislav Pešek
1906 - 1986
Velký český herec, držitel mnoha ocenění, Národní umělec. Narodil se v Sokolské ulici č. 4 (dům U tichých nemluvňat) manželům Pechových, rovněž významným brněnským hercům. Na půdě tohoto domu se učil první divadelní texty a prováděl různé klukoviny.
Oldřich Mikulášek
Oldřich Mikulášek
1910 - 1985
Básník s hlubokým niterným vztahem k městu Brnu a Moravě byl synem železničáře. Do své smrti žil v ulici Mášova 4, v roce 1990 byla na tomto domě odhalena pamětní deska. V Brně je po něm pojmenováno - Mikuláškovo náměstí.
František Xaver Hodáč
František Xaver Hodáč
1883 - 1943
Významný politik, národohospodář, poslanec, pedagog, právník a otec herečky Nataši Gollové. Se svou rodinou žil ve dvorní části domu v Údolní 7. Byl synem známého brněnského advokáta Františka Hodáče st. Měl velké literární nadání.
Vítězslava Kaprálová
Vítězslava Kaprálová
1915 - 1940
Hudební skladatelka, vynikající klavíristka a první česká dirigentka se narodila na prahu 1. sv. války v Brně, zemřela během té druhé v pouhých 25 letech v Montpellier. Měla v sobě charisma skutečné osobnosti, byla pravým moravským děvčetem.
Vítězslav Nezval
Vítězslav Nezval
1900 - 1958
Velký český básník, spisovatel a překladatel bydlel od svých 32 let v Brně-Žabovřeskách. Brno znal velmi dobře už z dob svých studií, přátelil se s Jiřím Mahenem, nebo Josefem Věromírem Plevou, s nimiž navštěvoval např. kavárnu Bellevue.
Milan Chladil
Milan Chladil
1931 - 1984
Fenomenální zpěvák byl synem brněnského krejčovského mistra, měl zlato v hrdle a neodolatelné charisma. Lidé ho milovali nejen jako zpěváka, ale i jako člověka. Žil však příliš rychle, odešel předčasně v pouhých třiapadesáti letech. Byl také skvělým imitátorem.
Bohumil Hrabal
Bohumil Hrabal
1914 - 1997
Nejznámější spisovatel moderní československé literatury 20. stol. se narodil v malém domku č. 47 v židenické Balbínově ulici. Narodil se jako nemanželský syn svobodné dvacetileté matce Marii Kilianové. K babičce a dědečkovi do Brna se pravidelně a rád vracel.
Eva Pilarová
Eva Pilarová
1939 - 2020
Narodila se na Starém Brně v Kopečné č. 18. Její táta Ladislav byl krejčovským mistrem, maminka Františka švadlenou. Eva zpívala od útlého věku, už tehdy se „dotýkala hvězd“! Je držitelkou několika zlatých a platinových desek, medailí a vyznamenání.
Františka Stránecká
Františka Stránecká
1839 - 1888
Zapomenutá spisovatelka, sběratelka lidového umění a podporovatelka ženského hnutí. Až do své smrti žila s manželem a dětmi v ulici Veveří č. 5 hned vedle divadla. Tento dům už neexistuje. Říkalo se jí „moravská Božena Němcová“.
Hubert Lamplota
Hubert Lamplota
1877 - 1958
Nejproslulejší brněnský velkoprůmyslník - obchodník s kávou. V Brně měl několik provozoven, ve kterých pražil kávu a prodával populární kávové soupravy značky Lamka. Po roce 1948 mu byl veškerý majetek zabaven. Brňané na něj vzpomínají dodnes.
Jaroslav Stopka
Jaroslav Stopka
1884 - 1948
Jeden z nejproslulejších brněnských českých restauratérů první poloviny 20. stol. Stopkova pivnice v České ulici č. 5, v níž Jaroslav i bydlel, funguje dodnes. Pod jeho vedením se podnik dočkal největší slávy. Je pochován na Ústředním hřbitově.
Josef Bezdíček
Josef Bezdíček
1900 - 1962
Režisér, herec, pedagog a významný pracovník brněnského Radiojournalu. Ovládal německý a ruský jazyk a také esperanto. Byl zakladatelem a tvůrcem české specificky rozhlasové režie. Jeho manželkou byla herečka Vlasta Fabianová.
Karel Hőger
Karel Hőger
1909 - 1977
Velký český herec s mimořádně citlivým projevem a kultivovanou výslovností. Narodil se jako třinácté dítě do domu č. 13 na královopolském Mojmírově náměstí. Na své rodné Brno nikdy nezapomněl. Národní umělec Karel Hőger zemřel v Praze.
Ondřej Sekora
Ondřej Sekora
1899 - 1967
Novinář, spisovatel, ilustrátor, sběratel brouků, zakladatel čs. ragbyového sportu, táta Ferdy mravence a muž, který vytvořil kus našeho dětství. Narodil se v Brně – Králově Poli, zemřel v Praze. Kreslil pro časopisy Ohníček, Mateřídouška, Pionýr.
Vlasta Matulová
Vlasta Matulová
1918 - 1989
Významná divadelní, filmová a televizní herečka půvabného zjevu. Narodila se v Brně, zde vystudovala Státní konzervatoř. Byl dcerou židenického holiče Jana Matuly a kadeřnice Kateřiny Matulové. Zasloužilá umělkyně Vlasta Matulová zemřela v Praze.
Ema Pechová
Ema Pechová
1869 – 1965
Významná brněnská herečka a oblíbená pedagožka na brněnské konzervatoři, matka významného brněnského rodáka, Národního umělce Ladislava Peška. Spolupracovala s brněnským rozhlasem. Je pochována na Ústředním hřbitově.
Sylva Lacinová
Sylva Lacinová
1923 – 2019
Brněnská sochařka, autorka dlouhé řady pomníků, reliéfů, pamětních desek a bust, kolem kterých chodí denně tisíce Brňanů. Narodila se i zemřela v Masarykově čtvrti, v domě, který postavil její otec Bedřich. Je držitelkou mnoha vyznamenání.
Hugo Haas
Hugo Haas
1901 – 1968
Neprávem opomíjený bonviván, který přišel na svět na Starém Brně. Narodil se do rodiny obuvníka, svým uměním dobyl Hollywood. Dnes odpočívá na Židovském hřbitově, jeho vlastní haasovská komika plná sebeironie je dodnes nepřekonatelná.
Jan Skácel
Jan Skácel
1922 – 1989
Nejhlubokomyslnější básník, překladatel, publicista a spisovatel. Rád chodíval na procházky do lužáneckého parku, často navštěvoval brněnské kavárny. Rád mlčel, byl velmi jemným a citlivým člověkem. Až do své smrti bydlel v Kotlářské 35.
Nataša Gollová
Nataša Gollová
1912 – 1988
Jedna z nejzářivějších hvězd stříbrného plátna. Narodila se v Brně, jejím dědečkem byl významný český historik Jaroslav Goll. Nataša byla velmi inteligentní, ovládala několik světových jazyků, milovala francouzskou kuchyní a uměla výborně tančit.
Josef Novotný
Josef Novotný
1881 – 1952
Knihkupec, nakladatel a obchodník, který se vyučil u Joži Barviče, v jehož firmě působil od roku 1896. Pocházel z rodiny královopolského klempířského pomocníka. Brzy se stal spolumajitelem a později majitelem firmy Barvič a Novotný.
Otakar Vávra
Otakar Vávra
1911 – 2011
Jeden z nejvýznamnějších režisérů všech dob, scénárista a pedagog. Od svých dvou let žil v Brně. Základnímu vzdělání se mu dostalo ve škole na Poříčí, gymnázium navštěvoval v Antonínské, kde také maturoval. Je držitelem mnoha ocenění.
Joža Barvič
Joža Barvič
1853 – 1924
První český nakladatel a knihkupec, který si kolem svého a v Brně tehdy (1883) jediného českého knihkupectví vytvořil stálý okruh kulturních českých pracovníků. Je pochován na Ústředním hřbitově, v Masarykově čtvrti je po něm pojmenována ulice – Barvičova.
Otto Eisler
Otto Eisler
1893 – 1968
Jeden z nejvýznamnějších brněnských architektů, účastník zahraničního odboje a první ředitel brněnské ZOO. V roce 1939 byl necelé 2 měsíce vězněn na Špilberku, odkud se mu podařilo uprchnout. Jeho vlastní vila v ulici Neumannova 10 na Starém Brně stojí dodnes.
František Kožík
František Kožík
1909 – 1997
Světoznámý spisovatel, autor životopisných románů z uměleckého prostředí, dramatik, básník, autor mnoha rozhlasových her, textař, filmový a televizní dramaturg, člen voicebandu E. F. Buriana. Po příchodu do Brna bydlel v ulici Lerchova 58.
Emanuel Toman
Emanuel Toman
1874 – 1952
Proslulý brněnský cukrář, kavárník, zakladatel odborné cukrářské školy v Brně, dlouholetý ředitel Jundrovských ledáren a člen dlouhé řady odborných a zájmových organizací. Je pochován na Ústředním hřbitově.
Josef Věromír Pleva
Josef Věromír Pleva
1899 – 1985
Významný spisovatel a oblíbený učitel, autor Malého Bobše a mnoha dalších knih nejen pro děti. Mj. působil jako ředitel brněnské stanice Československého rozhlasu. Až do své smrti žil v Brně, v Žabovřeskách je po něm pojmenována ulice – Plevova.
Greta Tugendhat
Greta Tugendhat
1903 - 1970
Byla dcerou velkopodnikatele Alfreda Lőw-Beer. Po roce 1933 pomáhala politickým emigrantům, byla předsedkyní Ligy za lidská práva v Brně. Byla majitelkou vily Tugendhat, kterou zabavilo gestapo. S manželem Fritzem a dětmi žila mj. ve Švýcarsku.
Gustav Brom
Gustav Brom
1921 - 1995
Kapelník, klarinetista, saxofonista, hudební skladatel, konferenciér, zpěvák a účastník domácího odboje. Byl nejdéle působícím dirigentem u jednoho souboru v Evropě (53 let!). Brňané na něj s láskou vzpomínají dodnes. Je pochován na Ústředním hřbitově.
Leoš Janáček
Leoš Janáček
1854 – 1928
Přišel do Brna jako jedenáctiletý chlapec. Jeho život a dílo jsou úzce spjaty s Brnem, svými skladatelskými a organizačními schopnostmi se velmi zasloužil o rozvoj kulturního života v něm. Je po něm pojmenováno mnoho institucí, ulic, náměstí.